รายละเอียดคู่มือโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2550
(ปรับปรุง 7 ก.พ. 2550)

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง

          1. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด   เหลือ  3  ครั้ง.                                                                   
          2. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  
              ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชมจังหวัด  เพิ่มเป็น  6  ครั้ง                                              

 

รายละเอียดโครงการ :- โปรดคลิกที่นี่แมลงบอกข่าว (Mail to : DoungNetwork@doae.go.th)

กลับหน้า HomePage : sceb