เพลง : วิสาหกิจชุมชน

สร้อย //   เชิญชวนชุมชนคนไทย
เอาภูมิปัญญา  พัฒนาถิ่นฐาน
วิสาหกิจชุมชน  ไม่ยุงยากสับสน


 

รักษ์ไทย  ร่วมใจผูกพัน
สร้างเงินด้วยงาน
คือชุมชน  เพื่อ  ชุมชน

วิสาหกิจชุมชน  คือชุมชน  เพื่อชุมชน

 

ชุมชนคนไทยยุคใหม่
สร้างผลผลิตลานตา
แต่งเติมเสริมแรงเรื่องสิทธิ์
เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน

  ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
พึ่งพาสรรหาร่วมกัน
ร่วมมิตรจิตซึ่งสัมพันธ์
สร้างงานภูมิฐานแข็งแรง
 

ชุมชนคนไทยไม่สิ้น
วิสาหกิจ ชุมชนก้าวไกล
ให้คลายหายจนพ้นหนี้
ร่วมใจกันสร้างแผ่นดิน

  อยู่กินแบบไทยช่วยไทย
ร่วมใจสร้างก่อทรัพย์สิน
ให้มีกำไรไม่สิ้น
ด้วยทรัพย์สินของไทยขวานทอง
 

  วิสาหกิจชุมชน
แก้วิกฤตคนไทยทุกคน
เทใจลงแรงสร้างก่อ
พอกินพออยู่ด้วยกัน

  คือชุมชนทำเพื่อชุมชน
หายจนด้วยผลของงาน
ตามรอยพ่อเหนือหัวประทาน
สร้างสรรค์ ให้ลูกหลานรักถิ่น

(SOLO)

สร้อย //   เชิญชวนชุมชนคนไทย
เอาภูมิปัญญา  พัฒนาถิ่นฐาน
วิสาหกิจชุมชน  ไม่ยุงยากสับสน


 

รักษ์ไทย  ร่วมใจผูกพัน
สร้างเงินด้วยงาน
คือชุมชน  เพื่อ  ชุมชน

วิสาหกิจชุมชน  คือชุมชน  เพื่อชุมชน

   

กลับหน้า HomePage