> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว / บทความ ประชาสัมพันธ์
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
*****
» เชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายพืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560
» ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในงานเกษตรแฟร์
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560
» อย. เฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อย่างเข้มข้น ลงพื...
» อย. เชิงรุก สร้างเครือข่าย อย. แฟนคลับ จากโครงการ On Tour for Ory...
» สุดยอด อย. ไทย ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกองค์กร PICS ลำดับที่ 49 แล้...
» สธ. เผย ค่าใช้จ่ายด้านยาสูง ศักยภาพการผลิตต่ำ รองนายกสั่งการกระทร...
» ด่วน ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบ...
» อย. เผย ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดก่อนนำไปเผา กว่า 5 ตัน
» ประกาศ สธ. กำหนดให้ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ ต้องจัดทำรายงานปัญ...
» ผลการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามพระราชบ...
» อย.ผนึกกำลังคณะทำงานภาคประชาชน วมเผยแพร่ความรู้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพสู้ภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

» powerpoint สัมมนาบูรณาการหน่วยงานภาคี 22 มิถุนายน 2559 โรงแรมเอบิน่าเฮาส์
» โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559
» อัตราเบี้ยประชุมกรรมการวิสาหกิจชุมชน
» เก็รดความรู้ แป้งฝุ่นโรยตัว ผู้บริโภคใช้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย
» ประกวด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016
» จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs (18/12/2558)
» ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ ประจำปี 2558 (20/10/2558)
» จ้างเหมาซ่อมแซมและก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารปฏิบัติงาน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (06/10/2558)
» ข่าว...ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง ยกระดับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อให้บริการผู้โดยสารการบินไทย (20/06/2558)
» ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ ประจำปี 2557
» ประกาศรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน 
» ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก ผู้ผลิตและแปรรูปข้าวเพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
» ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน(ปรับปรุงใหม่)ได้เปิดใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558
(ทำให้รหัสทะเบียนฯตัวแรก ของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ที่จดทะเบียนใหม่
ทั้งนี้ เป็นตามการแบ่งส่วนราชการเป็น 9 เขต)
» ด่วน... รับสมัครฟรีจากสถาบันอาหาร(โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
กิจกรรมพัฒนาสถานแปรรูปเบื้องต้น ประมง ผักและผลไม้ เพื่ออุตสาหกรรมกลางน้ำ) รับจำนวนจำกัด 20 แห่ง เน้นจัดหวัดในภาคกลาง
» แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
» แจ้งสิทธิพิเศษในการค้ำประกันโครงการให้ความช่วยเหลือใหม่แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบาย คสช.
» เกษตรฯ จัดใหญ่งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 “เด็กไทยหัวใจเกษตร 12” ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
» กระทรวงเกษตรฯ รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในไร่นา 
» กระทรวงเกษตรฯ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอละ 1 จุด
รวม 882 ศูนย์
 
» กระทรวงเกษตรฯ เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2557/2558
 
» กระทรวงเกษตรฯ พยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2557/58 และปี 2558 
» เกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา “ผลการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ 2557” พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในระดับประเทศ
» กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7” ระดมสุดยอดสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
และผู้ได้รับผลกระทบจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้
» กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม 8 หน่วยงานในสังกัดคว้า 13 รางวัลบริการภาครัฐ แห่งชาติประจำปี 2557 พร้อมเดินหน้าพัฒนากระบวนการทำงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มากขึ้น 
» กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูก
ไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 
» เชิญเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรรักแม่” ในวันเสาร์ ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30–17.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
» 4 จังหวัดจัดยิ่งใหญ่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบรอบ 62 พรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ
" num_posts="10" width="500">  
เชิญติดต่อสื่อสารผ่านหน้ากระดานสนทนานี้...  
 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th