> รวมเทปบันทึกการแถลงข่าวจัดงาน
เทปบันทึก สื่อวีดิทัศน์
       
ผอ.กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กล่าวสวัสดีปีใหม่2559
26 พฤษภาคม 2558
แถลงข่าวงานเกษตรปราจีน ครั้งที่ 51
ระหว่างวันที่ 5-14 มิ.ย.2558
ณ หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี(หลังเก่า) 
25 สิงหาคม 2557
แถลงข่าวงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร
และวิสาหกิจชุมชน ปี 2557

ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

31 กรกฎาคม 2557
แถลงข่าวงานเทศกาลผลไม้อร่อย
ของดีเอกลักษณ์ชายแดนใต้

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557
ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
จังหวัดสงขลา

29 กรกฎาคม 2557
แถลงข่าวงานสีสรรพรรณไม้
เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2557
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร
28 กรกฎาคม 2557
แถลงข่าวเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ สมุทรสงคราม ปี 2557
ระหว่างวันที่ 7- 9 สิงหาคม 2557
ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
24 กรกฎาคม 2557
แถลงข่าวงานเทศกาลขนมเค้ก
จังหวัดตรัง ครั้งที่ 24

วันที่ 3 สิงหาคม 2557
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
23 กรกฎาคม 2557
แถลงข่าวเทศกาลเทศกาลเงาะ - ทุเรียน
และของดีศรีสะเกษ ปี 2557
ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2557
ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
       
 
 
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ เว็บเบราว์เซอร์   Google Chrome , Mozilla Firefox , และ Internet Explorer v.9
สถิติเยี่ยมชม (ตั้งแต่ 29 ก.ค.2557)
AmazingCounters.com
Copyright ? 2014 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 อาคาร 6 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2955-1595 แฟ็ก 0-2955-1595 E-mail : sceb10@doae.go.th